• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc. Căn cứ Công văn số 2121/SGDĐT-KTKĐ ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018; công văn số 824/PGDĐT-CM ngày 28/9/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018;Căn cứ Hợp đồng số 001/PORTAL/LSN-PGDVANLANG/2017 ngày       ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1